1. BIC camera Inc
  2. Dịch vụ hậu mãi

Deals! tuyệt vời! peace! của dịch vụ hậu mãi

Các loại khác nhau của yêu cầu

※Nếu truy vấn là đông đúc, có ít hơn. Xin vui lòng tha thứ trước.

Xin vui lòng kiểm tra tình trạng vận chuyển

Khách hàng mua tại các cửa hàng thuộc vùng Kanto
0493-21-0311

Khách hàng mua tại các cửa hàng bên ngoài vùng Kanto
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để mua.
Click vào đây để xem danh sách số điện thoại cửa hàng

Trong cửa hàng [BIC] những khách hàng mua, thấy ở đây.

Yêu cầu sửa chữa, cài đặt, vv.

0570-044-111

Ga Tokyo dịch vụ chuyên sửa chữa của BIC nhóm và xây dựng có sẵn.

liên lạc iPhone và sản phẩm của Apple

Địa phương của bạn có sẵn trong các nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền BIC Apple.